Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2016 και παρόλο του νεαρού της ύπαρξης του, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου έχει κληθεί να αντεπεξέλθει. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και είναι όλοι υπέρ του πιο πάνω ισχυρισμού, αφού μέσα σε σχετικά μικρή περίοδο χρόνου έχουμε εδραιωθεί στο παζάρι και από την προηγούμενη μας ανυπαρξία έχουμε γίνει επιλογή. Σταθερά και συνεσταλμένα οι πελάτες μας αυξάνονται τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα.  Παρόλα αυτά καμία διάκριση δεν γίνεται στους πελάτες μας, αφού τους θεωρούμε όλους ίσους, ασχέτως οικονομικής κατάστασης και κοινωνικού υποβάθρου. Ο κάθε πελάτης ξεχωριστά είναι για εμάς προτεραιότητα.

 

Αρχή του γραφείου μας είναι ότι κάθε δικηγόρος μπορεί να έχει πολλούς πελάτες, αλλά κάθε πελάτης επιλέγει ένα δικηγόρο. Η ενημέρωση του πελάτη για το κάθε στάδιο της υπόθεσης του είναι προτεραιότητα μας, αφού πιστεύουμε πως βασικό κενό των νομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, το οποίο ερχόμαστε να καλύψουμε είναι η έλλειψη και παράλειψη ενημέρωσης των πελατών. Κάθε δικηγόρος του γραφείου μας έχει συνέχεια το κινητό του γραφείου του ανοικτό την οποιαδήποτε μέρα και ώρα του χρόνου, ούτως ώστε όταν παραστεί ανάγκη να είμαστε δίπλα στον πελάτη μας. Το γραφείο μας ασχολείται με ευρείας φύσεως υποθέσεις, όπως ποινικό, πολιτικό, οικογενειακό, διαβατήρια και υπηρεσίες αλλοδαπών, αποζημιώσεις από ασφαλιστικές, εταιρικό, εγγραφές, διαγραφές και διαλύσεις εταιρειών, fiduciaries, κ.α.

 

Σε ότι αφορά τις υποθέσεις αποζημιώσεων, απαράβατη αρχή μας είναι όπως η οποιαδήποτε αποζημίωση εκδοθεί και πληρωθεί στο όνομα του πελάτη, ούτως ώστε να γνωρίζει και να εισπράττει με διαφάνεια το πραγματικό ποσό που δόθηκε και να μην υπάρχουν σκιές αμφιβολίας. Τα δικηγορικά μας έξοδα σε εξωδικαστικές διευθετήσεις πάντα καλύπτονται από την ασφαλιστική εταιρεία. Σε περίπτωση δε, που το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό και εύλογο ποσό αποζημίωσης για τον ίδιο τον πελάτη, τότε ουδεμία χρέωση δεν θα τον επιβαρύνει. 

 

Το γραφείο μας είναι πάντα πρόθυμο να δώσει μια αρχική νομική καθοδήγηση χωρίς χρέωση και ενημερώνουμε τους πελάτες για όλα τα ενδεχόμενα και επιλογές, μεταλαμπαδεύοντας τους έτσι επαρκή γνώση για να χρησιμοποιήσουν την ελεύθερη βούληση τους προς επιλογή της οδού δια την οποία επιθυμούν να προωθήσουν την υπόθεση τους. Είναι βασική μας αρχή να είμαστε παντελώς ειλικρινείς και να προσφέρουμε διαφάνεια σε όλους μας τους πελάτες, παρέχοντας πλήρη ενημέρωση, χωρίς να ωραιοποιούμαι καταστάσεις αλλά δίνοντας την ωμή αλήθεια και πραγματικότητα των καταστάσεων σύμφωνα με τον Νόμο και την αλήθεια των περιστάσεων της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά. Τακτική του γραφείου μας σχετικά με τα δικηγορικά μας έξοδα είναι η εξ’ αρχής συζήτηση ποσών και πληρωμής, τα οποία γίνονται πάντα εκ συμφώνου με τους πελάτες μας πριν αναλάβουμε οιανδήποτε υπόθεση. Συνήθως είτε χρεώνουμε μια τιμή μέχρι παντελή διεκπεραίωση μίας διαδικασίας, είτε αναλογικά και σύμφωνα με κάθε βήμα που θα λάβουμε στην πορεία, πάντα φυσικά σε συμφωνία με τον πελάτη, για τον οποίο προσπαθούμε να προσφέρουμε μια ελαστικότητα ανάλογα με τις προσωπικές περιστάσεις του καθενός ξεχωριστά.  

 

Ο κάθε πελάτης δεν είναι ένας φάκελος στο ράφι, αλλά ένα πρόσωπο, νομικό ή άλλως πως, του οποίου αρχικό μας μέλημα είναι η ορθή, δίκαια και άρτια αντιπροσώπευση. Από την στιγμή διορισμού μας, οι πελάτες μας μπορούν να είναι σίγουροι πως θα έχουν την απόλυτη και άμεση ανταπόκριση από μέρους μας για γρήγορα και αποτελεσματική διευθέτηση των υποθέσεων τους. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ραντεβού παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα ή στο email που βρίσκονται στην σελίδα μας.

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

APPLICATION & PROCESS DETAILS

ΔΙΚΑΙΟ

Το αστικό δίκαιο είναι ένας από τους ευρύτερους τομείς της δικαστηριακής διαδικασίας καθότι μπορεί να αφορά κάτι απλό σαν οφειλόμενα τιμολόγια, μέχρι και περίπλοκες εταιρικές διαφορές. Κυρίως όπλα μας στο Αστικό Δίκαιο είναι οι εκτεταμένες γνώσεις, η συνεχής μελέτη και η αμεσότητα μας, τα οποία χρησιμοποιούμε για το καλύτερο νοούμενο συμφέρον των πελατών μας. Τακτική στο γραφείο μας είναι η ειλικρίνεια των καταστάσεων και η πραγματικότητα των περιστάσεων συμφωνά πάντα με το νομικό σύστημα της Κύπρου. Πολλάκις μέρος των συμβουλών μας αποτελεί η αποθάρρυνση καταχώρισης αγωγής εις περιπτώσεις που μακροπρόθεσμα δεν θα ωφελήσει τον πελάτη μας, αφού απώτερος σκοπός μας η ορθή καθοδήγηση και παροχή νομικών συμβουλών, όχι το προσωπικό οικονομικό όφελος. Από το πρώτο κιόλας ραντεβού προχωράμε σε εις βάθους ανάλυση των ποικίλων επιλογών που απορρέουν από τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, παραθέτοντας στους πελάτες τα πιθανά αποτελέσματα βασισμένα στην νομοθεσία, στην νομολογία και στο σύστημα που χαρακτηρίζει τα Δικαστήρια αστικών υποθέσεων. Έτσι εφοδιάζουμε τον κάθε πελάτη με επιλογές και γνώση για να επιλέξει ο ίδιος στην τελική την έκβαση της υπόθεσης ως αυτός θεωρεί ορθό, μετέπειτα παράθεσης των συμβουλών και της νομικής πτυχής πραγμάτων.

Το ποινικό δίκαιο στην Κύπρο έχει τις βάσεις του στο κοινοπολιτειακό σύστημα, ενώ στην ουσία τους τόσο η ποινική δικονομία, όσο και ο ποινικός κώδικας, είναι πανομοιότυπος με τα Ινδικά αντίστοιχα.  Το βάρος απόδειξης της υπόθεσης βαραίνει την κατηγορούσα αρχή, εκτός κάποιων εξαιρέσεων όπου ο νόμος μεταθέτει το βάρος στον/ην κατηγορούμενο/η, ενώ η νομολογία σε ορισμένες περιπτώσεις έχει μετατοπίσει το βάρος της απόδειξής των ισχυρισμών του κατηγορούμενου/ης στον ίδιο/α (γενετικό υλικό, άλλες επιστημονικές μαρτυρίες, κ.α). Το ποινικό δίκαιο παρόλο που εξ’ όψεως είναι πιο απλό από το αστικό, κρύβει κινδύνους, ενώ από την φύση του και μόνο, αφού πολλά αδικήματα επιφέρουν δεδομένη ποινή φυλάκισης, προκαλεί και πρέπει να προκαλεί άγχος τόσο στον Δικηγόρο όσο και στον/ην κατηγορούμενο/η. Κάθε περίπτωση όμως είναι διαφορετική και κρίνεται με βάση τα δικά της δεδομένα, πραγματικότητες και το μαρτυρικό υλικό, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι προσωπικές κοινωνικοοικονομικές πραγματικότητες του ενδιαφερόμενου. Στην θεωρία σχεδόν όλες οι υποθέσεις μπορούν να κερδηθούν, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, η θεωρία από την πράξη απέχουν. Ο κάθε κατηγορούμενος πρέπει να λαμβάνει ρεαλιστικές συμβουλές, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από τις δικές του πεποιθήσεις και πιστεύω σε σχέση με τον χειρισμό της υπόθεσης του, αυτός είναι και ο λόγος που διορίζεις Δικηγόρο, για να σε συμβουλέψει και όχι για να ακολουθήσει την δική σου συμβουλή. Ο κάθε πελάτης μας θα ενημερωθεί τόσο για τους κινδύνους, όσο και για την νομολογία που αφορά στην υπόθεση του, η συζήτηση της κάθε υπόθεσης πάντα είναι εποικοδομητική, παρόλα αυτά η τελική συμβουλή θα είναι αυτή που πιστεύουμε ορθότερη, ασχέτως αν ο πελάτης έχει διαφορετική άποψη. Σε περίπτωση διαφορετικής βλέψης ως προς τον χειρισμό, τότε η εταιρεία μας δεν θα αναλάβει την υπόθεση απλά και μόνο για να χρεώσουμε τον πελάτη και να χρεωθούμε με μια υπόθεση που πιστεύουμε ότι θα έχει άσχημη κατάληξη.  Αυτό που μας ξεχωρίζει από τα πλείστα δικηγορικά γραφεία στο κομμάτι του ποινικού, είναι το γεγονός ότι ο Διευθυντής μας Κος Μιχάλης Νεοκλέους, είχε στο παρελθόν υπηρετήσει για 10 συνεχή έτη στην Αστυνομία Κύπρου, υπηρετώντας σε διάφορα ανακριτικά πόστα, όπως Τ.Α.Ε, αστυνομικούς σταθμούς, Ο.Π.Ε. Αποκτώντας έτσι μια διαφορετική ματιά ως προς τον τρόπο χειρισμού ποινικών υποθέσεων.    

Το Οικογενειακό Δίκαιο είναι ενδεχομένως ο πιο ανθρώπινος τομέας που έχουμε στα Δικαστήρια της Κύπρου, καθότι τόσο οι νομοθέτες, όσο και οι Δικαστές, κατανοούν πως είναι ίσως το μόνο δικαστήριο του οποίου οι αποφάσεις τις πλείστες φορές έχουν αντίκτυπο στα πιο αθώα μέρη, τα παιδιά.

Το Οικογενειακό Δίκαιο στην Κύπρο χωρίζεται σε διάφορες δικαιοδοσίες, από τις οποίες οι πλείστες αφορούν τα Διαζύγια, την Γονική Μέριμνα, την Διατροφή ανηλίκων και/ή συζύγων, την Αποκλειστική Χρήση Στέγης και τις Περιουσιακές Διαφορές.

Το Δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει Δικηγόρους με χρόνια πείρα στο οικογενειακό Δικαστήριο, και εκτεταμένες γνώσεις αναφορικά με την  νομοθεσία σε συνδυασμό με την νομολογία μας. Κυριότερο μέλημα μας είναι η ορθή απονομή της δικαιοσύνης και με πλήρη συνείδηση ωθούμε τους πελάτες μας προς το καλό νοούμενο συμφέρον των ανήλικων, σε περιπτώσεις που τους αφορούν, και τον ιδίων σε περιπτώσεις που αφορούν προσωπικά τους πελάτες μας. Τακτική μας είναι η άμεση συζήτηση τόσο με τους δικούς μας πελάτες, όσο και με τους αντίδικους, ούτως ώστε μέσα από τον διάλογο να επιτευχτεί μια δίκαια διευθέτηση.

Το γραφείο μας διαθέτει άρτιο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο έχει ειδίκευση στην εξωδικαστική διευθέτηση μεταξύ φυσικών αλλά και νομικών προσώπων όπου επιδιώκει το καλύτερο αποτέλεσμα  με βαθιά συναίσθηση ευθύνης, αποσκοπώντας στη βέλτιστη διασφάλιση και προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας.  Επιπλέον προσφέρει έγκυρες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες όσον αφόρα τον τομέα της εξώδικής διευθέτηση αλλά και σε συμβουλευτικό επίπεδο, κρατώντας πάντα ενήμερο τον πελάτη για την πορεία της υπόθεσης του στοχεύοντας στην βέλτιστη δυνατή διεκπεραίωση  δίνοντας του την δυνατότητα να επιλέξει αυτός τον τρόπο με το οποίο θα διευθετηθεί η υπόθεση του.

Επιπλέον το γραφείο μας ειδικεύετε στις εξώδικες διευθετήσεις μεταξύ  των Ασφαλιστικών Εταιριών και φυσικών προσώπων που αφορούν τροχαία, δυστυχήματα, εργατικά, ιατρικής αμέλειας και οποιασδήποτε άλλης φύσης ατυχήματα. Στόχος μας όσον αφορά τα πιο πάνω είναι η αποφυγή μιας υπόθεσης να καταλήξει στο Δικαστήριο ταλαιπωρώντας τους πελάτες με μια χρονοβόρα διαδικασία. Πολιτική μας σε αυτές τις περιπτώσεις εφόσον καταλήξουμε σε εξώδικη διευθέτηση με την Ασφαλιστική Εταιρία είναι να εκδίδονται πάντα δύο επιταγές η μια θα αφορά την αποζημίωση του πελάτη μας και η άλλη τα Δικηγορικά έξοδα του γραφείου μας. Εάν ο πελάτης μας δεν είναι ευχαριστημένος με την εξωδικαστική πρόταση και ακολουθήσουμε την Δικαστηριακή διαδικασία τότε όσον αφορά τα Δικηγορικά έξοδα τα οποία θα πληρώσει γίνεται συμφωνία μεταξύ του πελάτη μας και εμάς η οποία θα είναι βατή και θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Ακόμη αν δεν μείνει καθόλου ευχαριστημένος από την προσπάθεια μας για εξωδίκη διευθέτηση τότε του δίνεται η ευκαιρία να ζητήσει το φάκελο της υπόθεσης του χωρίς καμία χρέωση.

   

Σκοπός μας είναι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας, ώστε να επιτυγχάνει άμεση, ταχύτερη και ουσιαστική επίλυση όλων των διαφόρων με το μέγιστο δυνατό όφελος προς τους πελάτες μας.