Συνεργασία με το γραφείο Οικονομικών συμβούλων Kyriakides & Pareas

Το Δικηγορικό γραφείο μας, είναι πλέον σε θέση, και μετά από την συνεργασία του με το
γραφείο οικονομικών συμβούλων Kyriakides & Pareas,να δηλώνει υπεύθυνα, ως εξειδικευμένο
σε θέματα:
1) Ανάλυσης οικονομικών τραπεζικών καταστάσεων και λογαριασμών, για διαπίστωση πιθανή
υπερχρέωσης ή της οποιασδήποτε ατασθαλίας.
2) Ετοιμασία σχετικών εκθέσεων, μέσω εμπεριστατωμένης έρευνας, για την οποιαδήποτε πιθανή
επένδυση, ή και εξαγορά.
3) Την εκπροσώπηση σας, σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ή και συνάντηση με το
οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (τράπεζες, συνεργατικά κ.α)
4) Την εξειδικευμένη και έμπειρη εκπροσώπηση σας, σε οποιαδήποτε ποινική ή και αστική
διαδικασία, ενώπιον αρμοδίου Δικαστηρίου, σε θέματα οικονομικών διαφορών, ειδικά εάν
ενέχονται τραπεζικά ή και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Όλα τα πιο πάνω παρέχονται, πάντα σε συνδυασμό με την οποιαδήποτε νομική στήριξη, ή και
υποστήριξη που σε κάθε περίπτωση θα κριθεί ως αναγκαία. Σε ένα κόσμο όπου κυριαρχείται
από μονοπώλια και τραπεζικούς οργανισμούς, ο πολίτης συχνά γίνεται έρμαιο και υποχείριο
τέτοιων οργανισμών, με τρόπο που και λόγω της άγνοιας του, και καμία φορά της καλόπιστης
διάθεσης του να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και να εκτίθεται αδίκως. Είναι
επιβεβλημένο όπως στα μέτρα της σημερινής πραγματικότητας, ο καθένας από εμάς να
λαμβάνει σωστές νομικές και οικονομικές συμβουλές, ως προς την σύναψη – χειρισμό –
αναδιάρθρωση και γενικά τον τρόπο διαχείρισης δανείων και λοιπών οικονομικών δοσοληψιών
του. Ο συνδυασμός της νομικής με αυτόν της οικονομικής γνώσης, που έγινε με την συνεργασία
μεταξύ των δύο γραφείων μας, είναι η απάντηση στις σημερινές απαιτήσεις – προκλήσεις της
σημερινής οικονομικής πραγματικότητας.
Το γραφείο των Kyriakides & Pareas , με 25 χρόνια συμμαζεμένη πείρα στο τομέα των
οικονομικών , είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των έσω, όλες τις τακτικές που ακολουθούνται τόσο
στην σύναψη, όσο και στον γενικό χειρισμό, από τις τράπεζες και άλλους συναφή οργανισμούς,
δανείων και γενικά των λοιπών δοσοληψιών τους.
Εξειδίκευση επίσης υπάρχει και στο θέμα τόσο θεμάτων αφερεγγυότητας, όσο και στο μέγα
ζήτημα των δανείων που έγιναν με Ελβετικό Φράγκο. Για οποιοδήποτε ζήτημα, απορία, ή και
διευκρίνιση, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, για διευθέτηση ραντεβού.