Επεκτασή στη Ελληνική Αγορά

Η Δικηγορική μας εταιρεία έχει πλέον αποκτήσει υλική υπόσταση στην Ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στα νέα μας γραφεία στην Αθήνα, οδός Τριανταφυλλίδη 28, Νέο Ψυχικό Αθήνα, 115 25. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι, σταθερός αριθμός τηλεφώνου 0030 – 213000887595, κινητό 0030 – 6936023860.

Η παρουσία μας στην Ελληνικά αγορά έχει ως βάση δύο κεντρικούς πύρινες εξυπηρέτησης, συγκεκριμένα εξυπηρέτηση πελατών από Αθήνα (Ελλάδα γενικότερα), οι οποίο έχουν διάφορες ποινικές, αστικές και άλλης φύσης εκκρεμότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ ειδικότητα μας είναι η δημιουργία – εγκατάσταση – συντονισμός – συντήρηση εταιρειών στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου το φορολογικό καθεστώς είναι σαφώς καλύτερο από το Ελληνικό (υπόψη η σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία για αποφυγή διπλής φορολογίας). Ενώ μέσω συγκεκριμένων σοβαρών συνεργατών μας, μπορούμε να προσφέρουμε πλήρης στήριξη της οποιασδήποτε φυσικής η νομικής οντότητας επιθυμεί να μεταφέρει – δημιουργηθεί –εγκατασταθεί στην Δημοκρατία. Από την δημιουργία της οντότητας, μέχρι και την εξεύρεση εγκαταστάσεων, προσωπικού, λογιστικού και λοιπών ελέγχων. Ο δεύτερος πυλώνας σαφώς αφορά την εξυπηρέτηση Κύπριων, οι οποίοι είτε επιθυμούν να αγοράσουν ή ενοικιάσουν οποιοδήποτε ακίνητο στην Ελλάδα, είτε έχουν οποιοδήποτε κληρονομικό ή άλλων συμφέρων στην Ελλάδα, οποιαδήποτε νομικής φύσεως εκκρεμότητα σε σχέση με το Ελληνικό δίκαιο. Μέσω συνεργατών μας στην Ελλάδα μπορούμε να παράσχουμε βοήθεια και υποστήριξη σε όλα τα προαναφερθέν, από εξεύρεση ακινήτων για ενοικίαση ( κυρίως για Κύπριους φοιτητές ), ακινήτων για αγορά, ετοιμασία σχετικών συμβολαίων, συμβουλές για πάσης φύσεως νομικό ερώτημα που αφορά στο Ελληνικό δίκαιο, συντονισμός και από κοινού επιτήρηση – συμβολή υποθέσεων που εκκρεμούν ή θα εγερθούν στο Ελληνικό δίκαιο.

Η εταιρεία μας πλέον έχει ετοιμάσει ένα ευρείας φύσης δίκτυο στην Αθήνα, το οποίο μπορεί να στηρίξει την εκεί παρουσία μας, τα δίκτυο μας αποτελείται από Δικηγορικά γραφεία, λογιστές, εργοληπτικές και μεσιτικές εταιρείες, καθώς και συμβολαιογράφους.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω των Ελληνικών ή Κυπριακών στοιχείων επικοινωνίας μας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.